Pag-Travel Pag-Travel
                    print

OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGE SMJEŠTAJA, REZERVACIJE I UPLATE

Za rezervaciju boravka gost se može prijaviti direktno u objektu, telefonom, faksom, email-om ili kod ovlaštenog agenta.
Prijava postaje punovažnom potpisivanjem "prijavnice za rezervaciju putovanja", to jest uplatom 25%-tnog dijela ili cijelog iznosa aranžmana. Uplata za aranžman se može obaviti obročno ili u cijelosti. Krajnji rok uplate posljednje rate je 21 dan prije početka korištenja aranžmana (ukoliko drugačije nije dogovoreno). Nakon konačne uplate, gost dobiva voucher (dokaz o plaćenim, odnosno uslugama koje će koristiti) i ostale potrebne dokumente.

CIJENA SMJEŠTAJA
Cijena smještaja uključuje osnovnu uslugu kako je opisano uz smještajnu jedinicu iz rezervacije. Posebne usluge su one usluge koje nisu uključene u cijenu pa ih stoga gost posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom rezervacije ili kod prijave gosta na recepciji.
Cijene smještaja objavljene su u EUR. Iznajmljivač zadržava pravo promjene objavljenih cijena. Gostima koji su uplatili akontaciju za određenu rezervaciju, iznajmljivač jamči cijenu smještaja, navedenu u kalkulaciji temeljem koje su uplatili iznos akontacije. Ukoliko se promjena dogodi prije uplate akontacije, iznajmljivač se obvezuje obavijestiti gosta o promjeni cijene.
Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na putnim dokumentima (voucher), iznajmljivač ima pravo uskratiti smještaj nenajavljenim gostima ili prihvatiti sve goste uz nadoplatu nenajavljenih gostiju na licu mjesta.

KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA
Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije. Standardi smještaja, prehrane, usluga i ostalog kod pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi

PRAVO IZNAJMLJIVAČA NA PROMJENE I OTKAZ
Iznajmljivač zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.
Rezervirani smještaj može se zamijeniti samo uz prethodnu obavijest gostu i to smještajem iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je gost potvrdio rezervaciju.
U slučaju nemogućnosti zamjene uplaćenog smještaja, iznajmljivač zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest gostu najmanje 7 dana prije početka korištenja usluge, te jamči povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa. Ukoliko nije moguća adekvatna zamjena na dan početka korištenja usluge, iznajmljivač će se truditi gostu pružiti informaciju o mogućem smještaju koji nije u ponudi iznajmljivača i svakako vratiti gostu kompletan uplaćeni iznos za rezervaciju.

PRAVO GOSTA NA PROMJENE I OTKAZ
U slučaju da gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom, poštom ili faxom). Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge. Prva promjena rezervacije, ukoliko je moguća bez dodatnih troškova, bit će napravljena besplatno. Za svaku sljedeću promjenu rezervacije naplatit će se troškovi promjene u iznosu od EUR 20 po promjeni. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako gost zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije. Promjena smještajne jedinice i svaka promjena unutar 30 dana prije početka rezervacije te tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije.

U slučaju otkaza, datum primitka pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova kako slijedi:

  • za otkaz do 15 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 35% od cijene smještaja (zadržava se uplaćena akontacija),
  • za otkaz od 14 do 9 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 50% od cijene smještaja,
  • za otkaz od 8 do 2 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 80% od cijene smještaja,
  • za otkaz 1 dan prije početka korištenja usluge, ili ako gost ne dođe ili otkaže unutar rezerviranog termina, naplaćuje se 100% iznosa ukupne cijene smještaja.

Ukoliko gost u rezerviranu smještajnu jedinicu ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio iznajmljivaču, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom. Ukoliko stvarno nastali troškovi otkaza premašuju gore navedene troškove, iznajmljivač zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Ako gost koji otkazuje putovanje nađe novog korisnika za istu rezervaciju, iznajmljivač će zaračunati samo stvarne troškove uzrokovane zamjenom.

OBVEZE GOSTA
Gost je dužan:
posjedovati valjane putne isprave, poštivati carinske i devizne propise države u kojoj je odredište pridržavati se kućnog reda u smještajnom objektu te surađivati s iznajmljivačima u dobroj namjeri, prilikom dolaska na odredište, iznajmljivaču predati dokument o plaćenoj usluzi (Voucher dobiven poštom ili mailom) gost je dužan provjeriti je li mu za ulazak u državu u kojoj je odredište ili susjedne zemlje potrebna viza U slučajevima nepoštivanja ovih obaveza, gost snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije gost se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, iznajmljivaču na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.

PRTLJAGA
Iznajmljivač ne odgovara za oštećenu, uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnom objektu. Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuju se iznajmljivaču i nadležnoj policijskoj postaji.

VRIJEME KORIŠTENJA USLUGA
Usluge smještaja pri dolasku se mogu koristiti počev od 14:00, a pri odlasku do 10:00 (ukoliko nije drugačije navedeno). Početak korištenja usluge smještaja je moguć i ranije samo uz dogovor s iznajmljivačem.


:: telefoni : upute : informacije ::


A-08 Apartman 38m2 prizemlje za 4+1 osoba

Izaberite apartman!
A-01 102m2 prizemlje + kat za 10 osoba
A-02 38m2 prizemlje za 4+1 osoba
A-03 55m2 prizemlje za 4+2 osoba
A-04 40m2 kat za 4+1 osoba
A-05 51m2 kat za 4+2 osoba
A-06 40m2 prizemlje za 4+1 osoba
A-07 45m2 kat za 4+1 osoba
A-08 38m2 prizemlje za 4+1 osoba
A-10 40m2 kat za 4+1 osoba
A-11 51m2 kat za 4+2 osoba
A-16 38m2 prizemlje za 4+1 osoba
A-17 46m2 kat za 4+1 osoba
A-20 36m2 prizemlje za 4+1 osoba
A-21 45m2 kat za 4+1 osoba
A-22 100m2 prizemlje + kat za do 10 osoba


  Servisne informacije
Tečajna lista

Za preračun u kune upiši iznos na crtu i klikni na željenu valutu!
Iznos =

Vremenska prognoza za Jadran
Državni hidrometeorološki zavod
Vremenska prognoza za Hrvatsku
Europe Infrared
Stanje na cestama
Fotografije stanja na cestama

Broj posjeta: 55499